Gwarchodlu Diogelwch ac Ymateb Larwm yn Ne Cymru

Swyddogion Diogelwch, Ymateb i Larymau a Systemau TCC Dros Dro

Rydym yn y broses o ddarparu cyfieithiad Cymraeg ar gyfer y cynnwys craidd ar ein gwefan. Ymddiheurwn fod hwn yn waith ar y gweill ac yn anghyflawn hyd yn hyn.

Croeso i wefan K9 Protection Ltd. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddangos i chi, mewn dim o dro, pam mai ni yw'r opsiwn gorau i ddarparu gwasanaethau diogelwch cyflawn ar eich cyfer chi.

Mae K9 Protection Ltd yn darparu swyddogion diogelwch a thrinwyr cŵn diogelwch i gleientiaid ledled De Cymru. Mae gennym brofiad helaeth ar draws ein tîm mewn amryw o feysydd, a gallwn gynnig gwasanaethau diogelwch wedi'u teilwra i bron unrhyw ofyniad gan gleient. P'un a oes angen swyddog diogelwch arnoch chi ar gyfer safle adeiladu, neu swyddog diogelwch sydd wedi'i fetio'n llawn a'i wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i weithio mewn amgylchedd manwerthu gwerthfawr, gallwn ni helpu, drwy ddarparu'r swyddog diogelwch perffaith ar gyfer y swydd.

Mae K9 Protection Ltd yn darparu gwasanaeth patrôl symudol a gwasanaeth ymateb brys i larymau i gleientiaid ym mhob diwydiant ar draws Caerdydd, Casnewydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Ne Ddwyrain Cymru. Hyd y gwyddom, ni yw'r unig ddarparwr lleol sydd nid yn unig yn cyhoeddi ein hystadegau ar amser ymateb i alwadau, ond sy'n gwneud hynny mewn amser real.

Yn K9 Protection, rydym ni wedi bod yn masnachu ers 2011 ac wedi tyfu'n raddol yn ystod yr amser hwn. Rydym yn wych am gadw staff, sy’n golygu bod nifer o’r swyddogion diogelwch a oedd gyda ni yn y dechrau yn dal i fod gyda ni heddiw. Mae fetio ein staff yn hollbwysig i ni, ac er y bydd llawer o gwmnïau'n dweud bod eu staff yn cael eu fetio, mae yna lawer sy'n ei ddiystyru fel anghyfleustra. Yn ogystal â fetio’r swyddogion diogelwch rydym ni’n eu gosod ar safleoedd myfyrwyr, rydym yn eu hychwanegu at ein gwasanaeth monitro gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), gan leihau’r risg y byddwn yn colli collfarnau.

Yn ystod eich chwiliad am ddarparwr diogelwch, fe welwch lawer o opsiynau. Bydd rhai yn gostwng eu pris i gael y gwaith, bydd eraill yn prisio eu hunain allan o'r farchnad yn hytrach na chyfaddef nad oes ganddyn nhw'r adnoddau. Yn K9 Protection Ltd, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i ddarparu'r gwasanaeth diogelwch perffaith. Mewn achosion lle nad ydym yn gallu helpu gyda gwasanaeth, byddwn bob amser yn ceisio eich cyfeirio at rywun sy'n gallu. Rydym yn darparu gweithlu diogelwch, ac yn gwybod ble rydym ni gryfaf; dyna pam mae gennym bartneriaethau strategol ar waith gyda gwahanol gwmnïau technoleg diogelwch y gallwn weithio gyda nhw i ddarparu gwasanaeth diogelwch cyflawn sy'n gweddu’n berffaith i'ch gofynion.

Ers mis Mai 2020, ni yw'r unig gwmni diogelwch sy’n achrededig gan y Living Wage Foundation yng Nghymru!