Gwasanaethau Ymateb i Larwm

Datrysiadau Diogelwch Symudol ac Ymateb i Larwm

Pan mae eich larwm tresmaswr yn canu neu eich teledu cylch cyfyng yn canfod tresmaswr, rydyn ni yn K9 Protection yn deall pwysigrwydd gwasanaeth ymateb i larwm proffesiynol a chyflym.

Mae K9 Protection yn darparu gwasanaeth ymateb i larwm ar gyfer busnesau yn Ne Cymru gyda phatrolau symudol ar draws Caerdydd, y Barri, Penarth, Casnewydd, Pontypridd, Caerffili, Cwmbrân, y Coed Duon, Pont-y-pŵl, ac i fyny cyn belled â Thredegar ac Ebbw Vale. Bydd ein gwarchodwyr diogelwch symudol profiadol sydd wedi eu harchwilio a’u trwyddedu yn ymateb i'ch galwad larwm ac yn mynychu cyn gynted â phosibl i sicrhau diogelwch eich adeilad. Gyda K9 Protection yn ymateb i’ch larwm, mae’r broses fel a ganlyn:

 • Mae larwm neu deledu cylch cyfyng yn cael ei sbarduno a derbynnir galwad gan eich gorsaf monitro larwm
 • Bydd eich gorsaf fonitro yn ffonio llinell gymorth ymateb pwrpasol K9 Protection, a byddwn yn cofnodi'r digwyddiad
 • Mae'r digwyddiad yn cael ei basio i'r patrôl agosaf gan gynnwys manylion lleoliad cyffredinol. Dyma bwynt dechrau yr amseru
 • Bydd y gwarchodwr patrôl diogelwch yn derbyn y dasg, wedi i’r dasg gael ei dderbyn bydd ein system yn anfon map atynt, cyfeirnod at yr allweddi y bydd eu hangen arnynt, ac unrhyw godau angenrheidiol.
 • Pan fydd y patrôl diogelwch yn cyrraedd y safle, byddant yn dangos eu bod "ar y safle" gan ddefnyddio technoleg GPS. Y peth cyntaf y byddant yn ei wneud yw gwirio'r perimedr cyn mynd tuag at y panel larwm. Y peth nesaf y byddant yn ei wneud bydd torri’r sêl ddiogelwch ar eich allweddi a gadael eu hunain i mewn i'r adeilad.
 • Unwaith y bydd ein gwarchodwr yn cyrraedd y panel larwm, byddant yn tawelu’r larwm ac yn gwirio'r log i ddarganfod beth achosodd yr actifadu ac yn cynnal gwiriad manwl o'r ardal er mwyn caniatáu inni ddeall yr achos.
 • Pan yn yr ardal a sbardunodd y larwm tresmaswr, bydd ein gwarchodwr symudol naill ai:
  • Pan ddarganfyddir ymyrraeth - byddwn yn dilyn y cyfarwyddiadau sydd gennym, p'un ai i drefnu gosod bordiau ac ail-ddiogelu, neu i ffonio aelod o'ch tîm
  • Pan na ddarganfyddir ymyrraeth, ond darganfyddir achos - byddwn yn gwneud ein gorau i gael gwared ar yr achos, p'un a yw'n boster yn hedfan yn y system aer, neu'n becyn creision yn effeithio ar ffens drydan, yna byddwn yn ailosod y larwm .
  • Pan na ddarganfyddir ymyrraeth ac na allwn ddod o hyd i reswm - Pan fydd ein gwarchodwr wedi disbyddu bob opsiwn ac yn methu â dod o hyd i beth achosodd i’r larwm tresmaswr ganu, byddant yn ailosod y larwm ac yn aros am 15 munud i sicrhau na fydd y larwm yn ail-ddechrau canu.
 • Unwaith y bydd yr adeilad wedi'i ddiogelu, bydd ein gwarchodwr yn "clirio" y swydd ac yn llenwi eu hadroddiad, ac yn cynnwys unrhyw ffotograffau defnyddiol, pobl a cherbydau amheus, a disgrifiad manwl o'u gweithredoedd. Byddwch yn derbyn copi o'r adroddiad yn awtomatig y bore canlynol i edrych arno gyda'ch paned boreol.

I siarad â ni am wasanaethau ymateb i larwm ar gyfer eich busnes, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch ni nawr ar 01633504543

Amseroedd Ymateb Cyhoeddedig

Yn K9 Protection, rydym yn falch o'n hamseroedd ymateb ... mor falch ein bod yn cysylltu ein gwefan â'n system rheoli patrôl, gan wneud ein hystadegau ymateb yn gyhoeddus i bawb eu gweld yma.

Gadewch inni ymateb ar eich rhan

Pam torri ar draws eich cynhyrchiant? Nid yn unig y mae'n fwy diogel i'ch staff ganiatáu i'n gweithwyr proffesiynol profiadol ddelio â’ch larwm ar eich rhan, mae hefyd yn golygu y gall eich deiliaid allweddi ddod i’r gwaith wedi cael gorffwys.

Gwasanaeth cyson - Trwy gydol y flwyddyn

Glaw neu hindda, mae ein patrolau diogelwch yn barod ac yn aros am eich galwad. Mae ein tîm yn ymateb gyda’r un proffesiynoldeb ym mhob tywydd, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn heb gyfraddau uwch ar gyfer gwyliau cyhoeddus.