POL013 Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Rydym yn araf yn gweithio ein ffordd trwy'r cyfieithiadau ar ein gwefan, gan ddechrau gyda'r ddogfennaeth symlach. Gan fod y ddogfen hon yn ddatganiad cyfreithiol nid yw eto i'w chyfieithu i gyfrwng Cymraeg.

Yn y tymor byr, dewch o hyd i fersiwn Saesneg y polisi yma: https://www.k9protectionltd.co.uk/qms/POL013