Polisi Preifatrwydd

Mae ein polisi preifatrwydd yn ddogfen bolisi a ysgrifennwyd yn gyfreithiol ac er ein bod yn rhagweld yn y pen draw y bydd y cynnwys hwn wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg, am y tro byddem yn gofyn ichi edrych ar y fersiwn Saesneg a geir yn https://www.k9protectionltd.co.uk/privacy-policy. Ymddiheurwn am yr oedi cyn cyfieithu'r ddogfen hon.