Ein Nawdd

Bydd y dudalen hon yn cael ei chyfieithu'n broffesiynol i'r Gymraeg mewn pryd.

Mae K9 Protection bob amser yn ceisio cymryd rhan yn ein cymuned a rhoi yn ôl lle y gallwn. Dim ond ychydig o'r ffyrdd rydyn ni'n cymryd rhan:

Croesyceiliog FC - Rydym yn falch o noddi'r citiau ar gyfer tîm cyntaf Croesy. Clwb pêl-droed llawr gwlad gwych gyda gwir ysbryd cymunedol.

National Police Dog Trials - Pan ddaeth y carnifal i'r dref, roedd K9 Protection ond yn rhy hapus i dderbyn nawdd ar ochr y digwyddiad

Ynghyd â'n nawdd rheolaidd, rydyn ni'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn digwyddiadau i godi arian ar gyfer Student Minds, Mind, a llawer o elusennau eraill sy'n agos at galonnau ein tîm.