Dadansoddiad Tymheredd y Corff

Disgwylir i'r dudalen hon gael ei chyfieithu i'r Gymraeg.

Hyd nes y bydd y cyfieithiad wedi'i gwblhau, gellir gweld disgrifiad llawn o'n datrysiadau monitro tymheredd staff ar fersiwn Saesneg y wefan hon.