Systemau Larwm Sgaffald

Yn K9 Protection, rydym yn cynnig ateb cwbl ddi-wifr i'r anghenion diogelwch ar eich safle gan ddefnyddio'r dechnoleg larwm ddigidol ddiweddaraf. 

Gallwn ni addasu ein system larwm sy'n cael ei monitro o bell i gynnwys llawer o wahanol fathau o synwyryddion er mwyn cadw'ch prosiect adeiladu’n ddiogel rhag tresmaswyr; mae’n gweithio fel larwm ar y ddaear a system larwm sgaffald. Rydym yn defnyddio cyfuniad o synwyryddion symud, dyfeisiau gwirio fideo, gwifrau baglu laser, a llawer mwy i sicrhau’r diogelwch mwyaf effeithiol i’ch safle ac i ddychryn y tresmaswyr mwyaf penderfynol. Rydym yn deall bod dynameg safle’n gallu newid wrth i'r prosiect esblygu felly gallwn addasu'r system wrth i newidiadau ddigwydd. Mae’n hawdd troi system sy'n cychwyn fel larwm perimedr syml yn system ddiogelwch gynhwysfawr i’ch safle, yn cynnwys camerâu craen, synwyryddion gwyriad ar giwbiau dal tanwydd, a'r system wirio fideo hollbwysig sy'n caniatáu inni gadarnhau bod rhywbeth yn digwydd er mwyn sicrhau ymateb cyflymach gan yr Heddlu.  

Rhaid i bob safle gael teclyn craidd bychan sy’n gweithredu fel canolfan gyfathrebu ar gyfer y larwm a gellir gosod hwn naill ai i redeg ar bŵer y caban (gyda batri wrth gefn), neu gellir ei gyflenwi fel ateb awyr agored ar bŵer solar. Yn ffodus, mae'r dyddiau hynny pan oedd cyfathrebu di-wifr yn araf ac yn gorlwytho’n hawdd wedi pasio erbyn hyn. Mae’r system hon yn anfon larymau cyntaf at y tîm monitro o fewn 3 eiliad, ac yn anfon delweddau ychydig eiliadau'n ddiweddarach; o'i gyfuno â'n gwasanaeth ymateb larwm cyflym credwn fod hwn yn ateb cyflawn i anghenion diogelwch eich prosiect adeiladu.

Trosglwyddo Larwm Cyflym

Mae ein systemau larwm yn anfon signalau i'n tîm monitro o fewn 3 eiliad gan ddefnyddio'r rhwydwaith 2g. Anfonir y delweddau cyntaf o fewn 9 eiliad.

Ymateb Larwm Cyflym

Unwaith y derbynnir y signal, bydd ein tîm ymateb symudol yn cael ei ddefnyddio; yr unig dîm ag amseroedd ymateb cyhoeddedig.

Wedi'i atal neu ei arestio

Diolch i'r delweddau gwirio fideo, gallwn wirio'r larwm i'r heddlu, gan gynyddu'r siawns o ymateb yn gyflym gan arwain at gollfarn.