Gwarchodlu Diogelwch Myfyrwyr

K9 Protection Ltd darparu gwasanaethau gwarchod diogelwch i breswylfeydd myfyrwyr a chyrff prifysgolion ledled rhanbarth De Cymru.

Disgwylir i'r dudalen hon gael ei chyfieithu i'r Gymraeg yn fuan, nes bod y cyfieithiad wedi'i gwblhau, ewch i'r fersiwn Saesneg o'n gwefan.

Rheoli Post
gwasanaethau diogelwch, ystafell bost a chyfleusterau

Yn ogystal â gwasanaeth gwarchod diogelwch, gall K9 Protection reoli eich post a'ch danfoniadau ar gyfer preswylwyr sy'n aros yn eich gwefan gyda'n gwasanaethau trin post sydd wedi'u profi.

Wedi'i Fetio yn Addas
Fetio ein gwarchodwyr gyda diogelwch myfyrwyr mewn golwg

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw eich dyletswydd gofal i'ch myfyrwyr, a dyna pam mae ein holl staff diogelwch yn cael eu fetio i BS7858 ac yn cael eu monitro am newidiadau yn eu ffeil DBS. Yn ogystal â fetio diwydiant, mae pob un o'n tîm gwasanaethau myfyrwyr yn cael eu monitro gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rheoli Mynediad
Rheoli cloi allan myfyrwyr sy'n byw

Rydym yn gwybod pa mor hawdd yw colli cerdyn allweddol, ac p'un ai trwy ddiogelwch ar y safle neu wasanaeth ymateb cloi allan, gallwn helpu. Byddwn yn gwirio hunaniaeth y preswylydd ac yn rhoi cardiau gyda'r lleiaf o ffwdan.

Monitro Reassuringly
Mae teledu cylch cyfyng yn monitro byw myfyrwyr

Rydym yn gweithio gyda'ch gosodwyr teledu cylch cyfyng i sicrhau bod gennym system sy'n gweithio i'r adeilad a'i westeion. Gall ein tîm medrus ddefnyddio dadansoddeg fideo i fonitro nifer fawr o gamerâu ar unwaith ac ymateb yn gyflym i unrhyw ddigwyddiadau posib, ni waeth pa mor gyflym y maent yn digwydd.

Croeso Cynnes
Croeso i Fyfyrwyr Cartref

Yn K9 Protection, rydym yn deall mai llawer o fyfyrwyr sy'n mynd i brifysgol yw'r cynnwrf mwyaf yn eu bywydau hyd yn hyn. Rydym yn dewis gwarchodwyr sy'n sicrhau cydbwysedd perffaith o ddiogelwch, gwasanaeth cwsmeriaid, a dull bugeiliol dan arweiniad empathi.

Nid oes unrhyw ddau adeilad yn union yr un fath, ac ni fydd unrhyw ddau ofyniad byth yn hollol union yr un fath. Os ydych chi'n rheoli amgylchedd tai neu ddysgu myfyrwyr, p'un a yw'n safle sengl neu'n bortffolio mawr, rhowch alwad i K9 Protection i weld pa atebion y gallem eu cynnig i chi.