Contact Us

Indicates required field
Ar gyfer ceisiadau cyfeirio er mwyn cynorthwyo gyda'ch proses fetio, darparwch y wybodaeth ganlynol sy'n ymwneud â'r gweithiwr. Mae'n ddrwg gennym na allwn ddarparu tystlythyrau heb ddatganiad diogelu data wedi'i lofnodi gan y person y mae'r wybodaeth yn ymwneud ag ef.

Bydd geirda yn darparu gwybodaeth graidd am weithiwr, yn gorsafu'r cyfnod y cafodd ei gyflogi, ac unrhyw ddigwyddiadau hwyrni neu ddisgyblu ar y ffeil honno yn y 180 diwrnod cyn eu shifft ddiwethaf gyda ni ein hunain.
 
Er mwyn gwneud cais i K9 Protection Ltd, llenwch y ffurflen a geir yma - anfonir eich ffurflen gais i'r dde pobl.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i K9 Protection Ltd o fewn y chwe mis diwethaf, byddwn wedi cadw'ch gwybodaeth ar ffeil. Peidiwch â chysylltu i fynd ar ôl eich cais, oherwydd oherwydd nifer y ceisiadau a dderbyniwn, ni allwn bob amser roi diweddariadau cynnydd ar geisiadau unigol.

Nid ydym yn delio ag asiantaethau recriwtio.
& nbsp;
Manylion cyswllt