Cwestiynau Cyffredin

Gyda blynyddoedd lawer yn y busnes, mae rhai cwestiynau'n codi'n weddol aml, mae'r dudalen hon yn dal yr atebion i'r pethau mwyaf cyffredin sy'n codi.

Disgwylir i'r ddogfen hon gael ei chyfieithu i'r Gymraeg. Yn y cyfamser, ewch i fersiwn Saesneg y dudalen yma.

 

https://www.k9protectionltd.co.uk/faq