Datganiad Cenhadaeth

Mae ein Datganiad Cenhadaeth yn rhan o'n fframwaith ansawdd ac oherwydd y ffaith nad oes gennym unrhyw un yn fewnol gyda'r set sgiliau technegol i sicrhau cyfieithiad cywir, byddem yn gofyn ichi edrych ar fersiwn Saesneg y ddogfen yma. https://www.k9protectionltd.co.uk/mission-statement

Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a'n nod mewn pryd yw arddangos cyfieithiadau Cymraeg o holl ddogfennaeth y cwmni.