Amseroedd Ymateb Larwm

Amseroedd ymateb i larymau dros y 60 diwrnod diwethaf (maen nhw’n diweddaru mewn amser real)

Yn K9 Protection, rydym yn agored ynglŷn â'n hamseroedd ymateb. Mae'r wybodaeth isod yn dangos yr amseroedd ymateb cyfartalog ar gyfer y galwadau yr aethom iddynt yn ystod y 60 diwrnod diwethaf. Mae'r ffigurau a welwch yn cynnwys y dyddiau da lle mae pob galwad ymateb yn arwain i'r nesaf ac mae ein gwarchodwyr diogelwch yn y lle cywir ar yr adeg iawn, a hefyd y dyddiau gwael - lle mae traffig diwrnod y gêm yng nghanol Caerdydd wedi cau’r ffyrdd ac mae pob galwad i ymateb ar ochr arall y dref! Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i gyrraedd cyn gynted ag y gallwn o fewn terfynau diogelwch.

Os ydych chi’n chwilio am wasanaeth dal allweddi ac ymateb i larwm, a dydy’r cod post sydd gennych ddim yn ymddangos ar y rhestr, dydy hynny ddim yn golygu nad yw’r ardal honno o fewn ein cylch gwaith ni - y cwbl mae’n ei olygu yw nad oes data i’w ddangos ar gyfer y 60 diwrnod diwethaf. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r dolenni isod, a bydd un o'n tîm gweithrediadau’n gallu rhoi amseroedd ymateb cyfartalog i chi yn seiliedig ar gyfnod hanesyddol hirach.

Yr amser a ddangosir yw'r amser rhwng cofnodi'r alwad gyda ni, a'r pwynt pan mae ein gwarchodwr yn cadarnhau drwy GPS eu bod yn bresennol. Nid ydym yn defnyddio presenoldeb yr heddlu i stopio’r cloc ac mae pob amser a welwch chi’n dangos yr amser a gymerodd patrol K9 Protection i gyrraedd.