Tyrau Teledu Cylch Cyfyng Y Gellir Eu Rhoi Ar Waith Yn Gyflym

Datrysiadau teledu cylch cyfyng dros dro ar gyfer adfer, adeiladu a thu hwnt.

Temporary CCTV Tower

Yn K9 Protection rydym wedi treulio blynyddoedd lawer yn ymateb i dresmaswyr yn y byd corfforaethol ac yn y byd adeiladu ac yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gweld manteision a gwendidau llawer o systemau. Mae wedi cymryd 9 mlynedd i ni ddod â datrysiad teledu cylch cyfyng i'r farchnad lle rydym yn hapus i’w hyrwyddo a dyma fe.

Mae sawl datrysiad ar gyfer teledu cylch cyfyng o fewn y diwydiant adeiladu. Gan ddechrau ar lefel mynediad gyda’r camerâu "Video Verified" a'u clipiau eglurdeb isel iawn; maent fel arfer yn araf i gyrraedd ac yn aml yn cael eu colli rhywle ar hyd y daith. Ar ben uchaf y farchnad, mae'r datrysiad teledu cylch cyfyng gwifredig. Mae’r rhain yn ddatrysiad perffaith ar gyfer gwaith tymor hir sy’n cael eu drefnu dros gyfnod o amser. Fodd bynnag gellir ei ystyried yn ormod ar gyfer safle llai sydd ddim eisiau ceblau uwchben a'r gweithlu sy'n gysylltiedig â gosod y systemau. Mae Tyrau CCTV RDT K9 Protection yn y man canol. Er bod cwmnïau eraill sy’n darparu tyrau teledu cylch cyfyng, nid yw cyfarpar pob tŵr yn cyrraedd yr un safon.

Fe wnaethon ni ddylunio ein tyrau yn fewnol gyda’r byd go iawn mewn golwg. Gyda llawer o brofiad diogelwch dros y blynyddoedd, rydym wedi gweld yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio ac wedi cynnwys hynny fel rhan o ddyluniad ein system.

Yn K9 Protection, mae pob un o'n tyrau yn cynnwys:

 • 2 o gamerâu golau tra isel diweddaraf "ColorVu".
 • 2 gamera cyfeiriadol gyda gweithrediad isgoch pellter hir ar gyfer gwylio heb olau
 • 4 synhwyrydd symudiad pellter hir - ddim yn dibynnu ar symud ar fideo i sbarduno'r larwm
 • Hyd at 12 o gamerâu ychwanegol gydag opsiynau gwifr a diwifr ar gael. Gallant hefyd gynnwys datrysiadau Croesi Llinell ac ANPR (adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig).
 • 4G cyflymder uchel i ganiatáu cyfathrebu dwy ffordd gyda'r safle a chanfod cyflym
 • 220v / 110v Wedi'i bweru gan gronfa pŵer Batri a Solar
 • Mae gan bob tŵr dabled sy’n cysylltu'n ddiwifr ac yn caniatáu i chi wylio'r camerâu mewn amser real a chwarae ffilm yn ôl.
 • Mae ein holl dyrau yn cael eu monitro yn ein Canolfan Reoli K9 lle bydd ein tîm yn anfon Heddlu, y Gwasanaeth Tân neu Batrolau Diogelwch yn ôl yr angen.
 • Mae ein holl dyrau wedi'u cynnwys ar ein gwasanaeth "gwytnwch ffanatig" - p’un a’i hyw’n ddail, tarpolin, neu achosion eraill, byddwn yn ymweld â’r safle i geisio atal ffug-sbarduno larymau - dim ond fel dewis olaf y byddwn yn diffodd sain y signalau ar y safle.
 • Gyda systemau heb unrhyw gamerâu â gwifrau allanol, gellir ail-leoli'r tŵr mewn ychydig funudau.
 • Dewisir popeth gyda defnydd garw mewn golwg, boed yn 6mm o ddur o ansawdd ar gyfer y pennau mast, neu geblau wedi'u trin â UV sy'n gallu gweithredu ar dymheredd is na'r hyn y mae’r DU wedi ei brofi!

Tyrau y gellir eu rhoi ar waith yn gyflym - gall un tŵr gyda dim ond y camerâu ynghlwm sicrhau sylw effeithiol ar gyfer safle adeiladu. Boed hynny yn waith cyfleustodau bach ac atgyweirio ffordd neu yn ymdrin â safle maint cae pêl-droed. Wrth i’r safle fynd yn uwch a phan na fydd mastiau 6M yn effeithiol mwyach, gellir ychwanegu mwy o gamerâu at y system i sicrhau cyn lleied â phosibl o fannau dall a goruchwyliaeth effeithiol.

Mae pob gwasanaeth a ddarparwn wedi cael ei ystyried yn ofalus cyn ei ryddhau'n fasnachol. Mae hynny yr un mor wir am ein Tyrau Teledu Cylch Cyfyng Y Gellir eu Rhoi ar Waith yn Gyflym. Dim ond o fewn Rhanbarth Metropolitan Caerdydd rydym yn darparu systemau teledu cylch cyfyng (Caerdydd i Gasnewydd, ac i fyny cyn belled â'r A465) a dim ond yn darparu systemau i safleoedd y gallwn eu gwasanaethu'n effeithiol gyda'n tîm patrôl symudol. Cysylltwch â ni heddiw i gael dyfynbris. 

Technoleg o'r radd flaenaf
System Twr TCC

Mae pob un o'n tyrau y gellir eu rhoi ar waith yn gyflym â phen sy'n cynnwys y dechnoleg orau sydd ar gael.

CCTV Image Comparison
Cymharu Delwedd Teledu Cylch Cyfyng

Mae'r ddelwedd hon yn dangos graffig maint llawn o un o'n tyrau teledu cylch cyfyng yn ei faint gwirioneddol. Mae'r ddelwedd fewnosod yn ddelwedd maint gwirioneddol o gamera / synhwyrydd RSI (Honeywell) Videofied. Cliciwch ar y ddelwedd i gael cymhariaeth maint llawn.