Larymau mewn Eiddo Gwag

Diogelu eich eiddo 24/7

Yn K9 Protection rydym yn cynnig cyfres gyflawn o wasanaethau i ddiogelu eiddo gwag. Rydym yn deall nad yw’n ymarferol bob amser i osod system larwm barhaol ar eiddo gwag – yn y sefyllfa hon mae’n syniad ystyried ein systemau larwm o bell dros dro a ddyluniwyd yn benodol i amddiffyn eiddo ac iardiau gwag. Rhowch alwad i ni a siaradwch â'n tîm er mwyn teilwra system larwm ddi-wifr ddibynadwy i ateb gofynion eich eiddo gwag chi, gan gynnwys cyfuniad o unrhyw rai o'r synwyryddion canlynol:

Synwyryddion symudiad

Synwyryddion cyswllt â drws

Synwyryddion gwyro (Perffaith ar gyfer ffenestri Velux a drysau garej sy’n codi dros eich pen)

Synwyryddion Dirgryniad

Pelydrau "Llenni"

Synwyryddion symudiad wedi'u gwirio gan fideo

Synwyryddion mwg, gwres a thân

Synwyryddion gollyngiadau a llifogydd