Gwarchodaeth ddiogelwch gysurol i fasnachwyr maes

Mae K9 Protection Ltd yn darparu gwarchodwyr diogelwch proffesiynol profiadol sydd wedi'u hyfforddi i ddelio â'r cyhoedd, i sicrhau bod gennych bresenoldeb diogelu cysurol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ar eich stondin fasnach. P'un a ydych eisiau gwarchodwr mewn un lle i warchod dros nos, neu swyddogion diogelwch sy’n ymdrin â chwsmeriaid i warchod rownd y cloc, mae’r ateb gennym ni. O ran marchnata, rydym yn deall bod angen i ddigwyddiadau sy'n wynebu'r cyhoedd lifo’n esmwyth heb unrhyw drafferthion er mwyn diogelu eich brand. Gyda’n dull arbennig ni o warchod, rydym wedi dod yn arbenigwyr am aros yn y cefndir a dod yn rhan o’r amgylchedd nes bydd angen i’n swyddogion ymateb, a hyd yn oed wedyn, byddwn yn ymateb i fygythiad gyda’r maint lleiaf o ffwdan.

Gall ein tîm o warchodwyr diogelu wisgo ein gwisg daclus ninnau, neu ofalu am eich safle mewn lifrai swyddogol os byddai hynny’n well gennych, gan sicrhau eu bod nhw’n cynrychioli eich brand yn y ffordd fwyaf priodol.

Dyma rai o’r prosiectau rydym wedi gweithio arnynt yn ddiweddar:

  • Taith Tlws Webb-Ellis
  • Lansio Cynnyrch Newydd Skoda VRS
  • Digwyddiadau teithiau prawf Suzuki UK 2016 a 2017
  • Casgliad Amseryddion Patek Philippe
  • Bws Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn debyg i’r mwyafrif o’r gwasanaethau gwarchodaeth ddiogelwch, mae pob prosiect marchnata ychydig bach yn wahanol. Defnyddiwch y dolenni isod i gysylltu ag un o'n tîm gweithrediadau a fydd yn gallu cydweithio â chi i ddarparu'r ateb perffaith i'ch anghenion.