Diogelwch Is-gontract

Is-gontractiwr diogelwch rhanbarthol y gallwch ymddiried ynddo.

Disgwylir i'r dudalen hon gael ei chyfieithu i'r Gymraeg ac o'r herwydd nid yw'n barod eto. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra hwn. Yn y cyfamser, mae fersiwn Saesneg y dudalen ar gael yma.

Mae K9 Protection Ltd yn falch o'n tîm ac yn dod â 100+ mlynedd o brofiad rheoli diogelwch i'r blaid. Byddwn yn gwerthuso unrhyw ofyniad diogelwch is-gontract penodol penodol fesul achos ac yn defnyddio dull tîm er mwyn darparu'r lefel orau o ddiogelwch i'ch cleient. Oherwydd y nifer fawr o gontractwyr diegwyddor sy'n gweithio yn y diwydiant diogelwch a'r nifer cynyddol o ymholiadau gan y busnesau hyn, rydym yn teimlo'r angen i egluro ein hamodau ymgysylltu cyn cael llawer o sgyrsiau diangen gyda'r bobl hyn.