Gwarchodlu Diogelwch Casnewydd

Cwblhau gwasanaeth gwarchod diogelwch ar gyfer Casnewydd

Dinas Casnewydd yw'r porth i Dde Cymru. Fel y ddinas gyntaf ar hyd yr M4 a phorthladd gweithredol, mae gan Gasnewydd amrywiaeth o fusnesau masnach a diwydiant, gyda busnesau traddodiadol yn ochr yn ochr ag arloesedd modern.

Mae K9 Protection Ltd yn gwmni profiadol sy’n darparu gwarchodwyr diogelwch ac mae ein prif ganolfan ar gyfer y rhanbarth cyfan yng Nghasnewydd. Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad o ddarparu gwarchodwyr safleoedd adeiladu a gwasanaethau diogelwch adeiladau i gleientiaid gweithgynhyrchu a warysau. `Gan ein bod mewn busnes ers 2011 ac wedi ein lleoli'n ffisegol yng Nghasnewydd, mae gennym yr wybodaeth leol i ddarparu gwasanaethau diogelwch effeithiol yn yr ardal.

Mae nifer o gwmnïau sy’n darparu gwarchodwyr symudol a gwasanaeth ymateb i larymau yn gwerthu gwasanaeth yng Nghasnewydd; mae rhai yn ddarparwyr cenedlaethol, ac mae rhai yn fusnesau bach un dyn. Yn K9 Protection rydym yn cymryd ein rôl fel eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaethau ymateb i larymau o ddifrif. Rydym yn cyhoeddi ein hamseroedd ymateb mewn amser real ar ein gwefan ac yn darparu adroddiadau digidol ar gyfer pob galwad allan, ac yn gweithio gyda'r Heddlu ac asiantaethau eraill lle bo angen i sicrhau’r gwasanaeth cyffredinol gorau.

Mae'r ffaith eich bod chi'n edrych ar wefan ar gyfer cwmni diogelwch yng Nghasnewydd yn dweud bod gennych chi syniad eisoes o'r gwasanaeth rydych chi'n chwilio amdano, ond dyma beth sy'n gwneud ein gwasanaeth diogelwch yn wahanol i'r gweddill:

  • Cyflenwr achrededig Sefydliad Cyflog Byw
  • Gweithio’n ddi-bapur trwy ddefnyddio dyfeisiau symudol, meddalwedd wedi'i hadeiladu'n benodol ac adroddiadau digidol
  • Cymorth symudol ddim mwy na 30 munud oddi wrth y swyddog diogelwch
  • Perthynas barchus â’r heddlu lleol
  • Cynhelir gwiriad llawn o’r swyddogion diogelwch, yn ogystal â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd lle bo angen.