Caerdydd Gwarchodwyr Diogelwch

Gwarchodlu Diogelwch Caerdydd

Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn ddinas sy'n llawn diwylliant ac amrywiaeth wych o sefydliadau masnach, diwydiant ac addysgol. 

Fel cwmni sy’n darparu diogelwch, mae gan K9 Protection Ltd brofiad o ddarparu gwarchodwyr diogelwch yng Nghaerdydd a'r rhanbarth cyfagos. Mae gennym brofiad o ddarparu gwarchodwyr safleoedd adeiladu, gwarchodwyr diogelwch corfforaethol, a gwarchodwyr diogelwch i'r diwydiant tai myfyrwyr a phrifysgolion yn ardal Caerdydd. Gan ein bod mewn busnes ers 2011 yn yr ardal, rydym yn gwybod beth yw anghenion penodol cleientiaid a'r rhan fwyaf o faterion lleol penodol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae nifer o gwmnïau sy’n darparu gwarchodwyr symudol a gwasanaeth ymateb i larymau yn gweithio yn ardal Caerdydd, gan amrywio o ddarparwyr cenedlaethol i fusnesau bach un dyn. Mae'r un peth yn wir am wasanaethau cadw allweddi lle bydd llawer o gwmnïau cenedlaethol yn is-gontractio i'r darparwr lleol rhataf. Yn K9 Protection rydym yn cymryd ein rôl fel eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaethau ymateb i larymau o ddifrif. Ni yw'r unig gwmni i gyhoeddi ein hamseroedd ymateb mewn amser real ar ein gwefan. Fel cwmni di-bapur, rydym yn darparu adroddiadau digidol ar gyfer pob galwad, ac yn gweithio gyda'r Heddlu ac asiantaethau eraill lle bo angen i sicrhau'r gwasanaeth cyffredinol gorau.

Nid sôn am y gwasanaeth diogelwch craidd rydyn ni'n ei gynnig yw ein bwriad yma, ond yn hytrach, dweud wrthych chi beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw o’n cymharu â chwmnïau eraill sy'n cynnig yr un math o wasanaeth. Wrth ddewis darparwr gwasanaeth diogelwch yng Nghaerdydd, os ydych chi'n chwilio am:

  • Cyflenwr achrededig Sefydliad Cyflog Byw
  • Gweithio’n ddi-bapur trwy ddefnyddio dyfeisiau symudol, meddalwedd wedi'i hadeiladu'n benodol ac adroddiadau digidol
  • Cymorth symudol ddim mwy na 30 munud oddi wrth y swyddog diogelwch
  • Perthynas barchus â’r heddlu lleol
  • Cynhelir gwiriad llawn o’r swyddogion diogelwch, yn ogystal â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd lle bo angen.

Yna rydych chi'n edrych yn y lle iawn!

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gall K9 Protection helpu eich busnes yng Nghaerdydd gyda'r gwasanaeth diogelwch gorau posibl.